O sibiancă a fost înscăunată preşedinte al Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale

Laura-Maria Crăciunean-Tatu, conferenţiar univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul ULB Sibiu, a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, la propunerea Grupului Est European (EEG).

Propunerea EEG a fost aprobată, prin consens, şi de celelalte grupuri regionale.

Alegerea unui expert român, în funcţia de preşedinte al unui comitet ONU însărcinat cu protecţia drepturilor omului, constituie o premieră.

Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale este unul dintre cele nouă comitete principale ale ONU cu mandat în sfera drepturilor omului. Acesta monitorizează implementarea de către statele părţi a Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, este alcătuit din 18 experţi independenţi, organizaţi în cinci grupuri regionale, aleşi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Comitetul este condus de un birou, ales pentru un mandat de 2 ani, format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un raportor.

Laura-Maria Crăciunean-Tatu este conferenţiar univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, unde predă cursurile de Drept internaţional public, Drept internaţional umanitar şi Drept diplomatic şi consular. A ocupat, temporar, şi funcţii administrative precum aceea de Şef al Cancelariei Rectorului. Aleasă, iniţial, în 2017, ca membru al CESCR, în prezent, Laura-Maria Crăciunean-Tatu îndeplineşte cel de al doilea mandat de expert independent în cadrul Comitetului. În perioada 2018-2020, a deţinut şi funcţia de vicepreşedinte.

La nivelul ONU, a fost membru al Comitetului consultativ al Consiliului Drepturilor Omului (2014-2017) iar la nivelul Consiliului Europei, membru al Comitetului consultativ al Convenţiei-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale (2016-2020). Din anul 2022, exercită cel de al doilea mandat în cadrul Comitetului consultativ al Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind protecţia minorităţilor naţionale.

Sursa : www.mediafax.ro