Drepturi suplimentare pentru salariaţi adoptate de Camera Deputaţilor, for decizional. Concediu de îngrijitor, zile libere pentru situaţii neprevăzute, regim de telemuncă şi pentru funcţionarii publici

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de modificare a Codului Muncii şi a Codului Administrativ, în care sunt prevăzute mai multe drepturi suplimentare pentru salariaţi, printre care acela de a li se acorda un concediu în vederea oferirii de îngrijire sau de sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie. De asemenea, s-a stabilit că şi funcţionarii publici pot lucra în regim de telemuncă. S-au înregistrat 253 de voturi "pentru", unul...

Sursa : stiri.tvr.ro/drepturi-suplimentare-pentru-salaria--i-adoptate-de-camera-deputa--ilor--for-decizional--concediu-de-ingrijitor--zile-pentru-situa--ii-neprevazute--regim-de-telemunca---i-pentru-func--ionarii-publici_914479.html